Panoramski posnetek
PROMETNA SIGNALIZACIJA
OS
Ceste
OCENA POŠKODOVANOSTI
bcp
VIDEO-PREGLEDOVALNIK

Panoramski Posnetek

Z manjšim številom terenskih ogledov do hitreje opravljenih nalog

Z videoposnetkom si najbolj pomagam pri pripravi projektnih pogojev in mnenj ob komunikaciji s projektantom. Pogledam situacijo na videoposnetku, izvedem enostavne meritve in pripravim poročilo brez obiska terena, kadarkoli, tudi če zunaj dežuje. Pogosto me pokličejo občani z določenim problemom. Zavrtim si posnetek, na njem vse izmerim in jim odgovorim, ne da bi moral zato odpotovati na teren, kar bi mi vzelo bistveno več časa. Časovni prihranki so veliki! Z videoposnetki si pomagam tudi pri pripravi popisov za manjše investicije in izvedbi obračuna izvedenih del saj je predhodno stanje ceste (prečni profil) dobro razvidno. Celotna investicija se nam je samo zaradi videoposnetka povrnila v zelo kratkem času, kaj šele če upoštevam ostale podatkovne evidence, ki smo jih naročili. Če bi vedeli kakšna je uporabnost videoposnetka, bi ga naročili že prej.

ALEŠ URANJEK,
občina Žalec

Več informacij

EVIDENCA PROMETNE SIGNALIZACIJE

S podatki o prometni signalizaciji do obvladovanja in zniževanja stroškov vzdrževanja

V primeru Mestne občine Novo mesto je pridobitev in analiza podatkov prometne signalizacije služila za postavitev finančnega okvira za ciklično vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije, uličnih tabel in prometnih ogledal, podroben vpogled v stanje prometne signalizacije in prometne opreme in za postavitev izhodišč za znižanje stroškov vzdrževanja.

JURE DUH,
Mo Novo mesto

Več informacij
 • dfg-os
 • dfg-os1
 • dfg-os2
 • dfg-os3

OS Ceste

Z osjo, izdelano po dejanskem poteku v naravi, do skrajšanega postopka in kakovostne priprave odloka o kategorizaciji občinskih cest

S kategorizacijo občinskih cest, odloki in na splošno evidencami občinskih cest se ukvarjam že 15 let. Kot pripravljavec več kot 150 odlokov o kategorizaciji cest lahko trdim, da os ceste, ki jo zagotovi podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. bistveno poenostavi in skrajša postopek priprave odloka za občine, ki so naš končni naročnik, saj se pri pripravi potrebnega gradiva ne ukvarjamo z vprašanji ali cesta v naravi res obstaja, kje poteka in kakšna je voziščna konstrukcija. Os ceste je vhodni podatek s katerim postavimo evidenco občinskih cest na najvišji nivo.

UROŠ KOŠIR,
Locus D.O.O

Več informacij
dfg-opc

OCENA POŠKODOVANOSTI

Z analizo posnetkov do sistematične obnove cest v zadovoljstvo občanov

Kot vodja oddelka za promet in komunalno infrastrukturo sem hotel izvedeti v kakšnem stanju so ceste in koliko me bo na dolgi rok stalo investicijsko vzdrževanje. Podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. nam je na podlagi ocene poškodovanosti pripravilo seznam nujnih investicij. Bistveno je, da zaradi boljšega pregleda z manj denarja naredim več.

mag. MATJAŽ SRŠA,
občina Kamnik

Več informacij
 • dfg-bcp1
 • dfg-bcp
 • dfg-bcp2

BANKA CESTNIH PODATKOV

S popisom dejanskega stanja do koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest brez presenečenj

Banki cestnih podatkov običajno pravim kar evidenca gradbeniškega dela na cestni infrastrukturi. To so tudi najdražji elementi, njihova dinamika spreminjanja je običajno majhna. Kot komunalno podjetje v lasti dveh občin in države, nismo zakonsko dolžni voditi te zbirke, nam pa močno koristi pri upravljanju cest.

MARKO KLJUN,
Komunala Kočevje

Več informacij
PREVAL

VIDEO-PREGLEDOVALNIK

 • Prikaz posnetka na točno določeni stacionaži cestnega odseka z možnostjo ogleda situacije za pripravo odgovora stranki.
 • Interaktivna izmera širine ceste, odmika objekta od roba ceste ali površine dela vozišča, ki ga želite obnoviti.
 • Prikaz cestnih odsekov glede na poškodovanost za lažje določanje prioritet obnov.
 • Ažuriranje evidence vertikalne signalizacije po spremembi v naravi.
 • Izračun površine talne signalizacije za predhoden izračun stroškov barvanja.
 • in drugo.
Več informacij
20+
LET IZKUŠENJ
100+
USPEŠNO IZVEDENIH PROJEKTOV
100+
ZADOVOLJNIH STRANK
200+
ZAJETIH ZBIRK PODATKOV O CESTNI INFRASTRUKTURI
120.000+
POSNETIH KILOMETROV
dfg-map

VEČ KOT STO ZADOVOLJNIH STRANK

Rebulika Slovenija Ministrstvo za Infrastrukturo
Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Maribor
Mestna občina Celje
Mestna občina Novo mesto
Občina Vipava
Mestna občina Velenje
Občina Tržič
Občina Slovenska Bistrica
Občina Radovljica
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Nova Gorica
Mestna občina Murska Sobota
Občina Lendava
Občina Laško
Občina Krško
Mestna občina Koper
Občina Kamnik
Občina Jesenice
Občina Izola
Občina Idrija
Občina Dravograd
Občina Cerknica
Občina Brežice
Občina Bled
 • 2023_04_07-06_32_50_DFG-Consulting-avto_1-min 2
 • 2023_04_07-06_40_42_DFG-Consulting-avto_2-min
 • 2023_04_07-06_51_32_DFG-Consulting-avto_3-min-1
 • 2023_04_07-07_05_23_DFG-Consulting-avto_4-min
 • 2023_04_07-07_21_08_DFG-Consulting-avto_5-min
 • 2023_04_07-07_22_34_DFG-Consulting-avto_6-min-1
 • 2023_04_07-08_28_55_DFG-Consulting-avto-7-min

Kontaktirajte nas

  crossmenuchevron-upchevron-down